Thắng Lợi Group: Nợ thuế, nợ nhân viên, vẫn dành 80 tỷ mua nhà, xe làm quà Tết

Dù nợ thuế, nợ nhân viên hàng chục tỷ đồng nhưng Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi vẫn chi 80 tỷ đồng mua nhà, xe làm quà Tết.