Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 tăng 6,5 - 7%

(CLO) Sáng 6/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.