Có thể thiếu điện cục bộ đến 25-5, Thủ tướng họp chỉ đạo nóng

Việc thiếu điện diễn ra cục bộ do nắng nóng gay gắt, khô hạn và nhập khẩu than bị chậm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều chỉ đạo nóng.