Công ty Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) xoay xở tìm vốn

Gặp khó trong kế hoạch huy động vốn, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán TNH) đã phải vay Ban lãnh đạo doanh nghiệp để thanh toán lô trái phiếu đáo hạn và tiếp tục lên kế hoạch huy động vốn cổ phần nhằm trả nợ ngân hàng...