Kinh tế Việt Nam tới năm 2028: Tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á; nợ công xuống thấp nhất kể từ 2008

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), nền kinh tế Việt Nam vào năm 2028 sẽ có quy mô 726 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,6%/năm. Đồng thời, nợ công của Việt Nam sẽ giảm xuống chỉ còn 31,3% GDP.