Người nuôi lợn lao đao vì càng nuôi càng lỗ

Từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc liên tục ở mức thấp, chưa có dấu hiệu khởi sắc. Giá bán dưới giá thành sản xuất khiến các trang trại chăn nuôi càng nuôi càng lỗ, thậm chí tính tới chuyện phá sản.