#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kinh doanh trực tuyến - Kim chỉ nam cho doanh nghiệp trong năm “bình thường mới”

Covid-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ cửa hàng truyền thống sang kinh doanh online nhanh hơn 5 năm, buộc các doanh nghiệp phải đẩy tối ưu hóa các chiến lược kinh doanh trực tuyến họ để tồn tại và phát triển.