Hải Phòng: Doanh nghiệp 2 tháng tuổi trúng đấu giá 'đất vàng' hơn 323,5 tỷ

Hải Phòng vừa công bố doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng 9.460,23 m3 đất ở để thực hiện Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại khu đất trung tâm Hải Phòng, thuộc phường Hạ Lý là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newland. Đơn vị này chỉ tăng hơn 3 tỷ đồng so với giá khởi điểm.