Nhà thầu cao tốc đứng ngồi không yên vì mặt bằng “xôi đỗ”

Sau gần 3 tháng, việc tổ chức thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vẫn gặp thách thức lớn bởi tình trạng mặt bằng bàn giao không liên tục.