Đấu thầu qua mạng Quảng Nam: Lạ lùng nhà thầu 'độc diễn', giảm giá nhỏ giọt

Đấu thầu qua mạng, nhưng hầu hết gói thầu giao thông Quảng Nam lại chỉ có 1 nhà thầu tham dự, và trúng với mức giảm 'siêu nhỏ' cho ngân sách