#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Hồ sơ mời thầu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” vẫn trúng thầu

Sử dụng bản vẽ thiết kế không phù hợp với công trình để mời thầu, nhưng vẫn có đơn vị tham gia dự thầu và trúng thầu. Đó là chuyện lạ có thật tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông thôn Xuân Minh 1, Xuân Thắng và thôn Vinh Quang, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân.