Đề nghị điều tra việc đấu thầu thiết bị y tế ở Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đề nghị cảnh sát vào cuộc điều tra việc đấu thầu thuốc, thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa phương này.