Phúc Thịnh House có dấu hiệu phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp

Mặc dù Văn phòng Chính phủ có gửi đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhưng tại đây vẫn xảy ra tình trạng phân lô, bán nền trái phép tràn lan.