Phú Quốc sẽ thu hồi hơn 3.600ha đất

Theo kế hoạch, Phú Quốc sẽ thu hồi hơn 3.600ha đất, để triển khai 116 dự án.