Thế lực nào chống lưng cho trạm bê tông trái phép ở Thái Nguyên?

Trạm trộn bê tông sát trụ sở xã, dù chưa đủ thủ tục pháp lý, nhưng hoạt động cả ngày lẫn đêm đã hơn 5 năm, gây ảnh hưởng đời sống người dân.