Nam Group “phớt lờ” chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận?

Dù Sở Xây dựng Bình Thuận đã xử phạt và yêu cầu không giao dịch khi chưa đủ điều kiện nhưng Nam Group vẫn bất chấp để giới thiệu, chào bán dự án Thanh Long Bay.