Dự báo bất ngờ về lãi suất và tỷ giá

Tỷ giá hối đoái những tháng cuối năm sẽ ổn định và mặt bằng lãi suất trong xu hướng giảm dần. Song, theo nhận định từ các nhà phân tích tài chính, tỷ giá tăng sẽ hạn chế khả năng giảm mạnh lãi suất.