Thêm kỳ vọng cho nhóm cổ phiếu chứng khoán

Kết quả kinh doanh có chiều hướng tích cực cùng triển vọng thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện là các yếu tố chủ chốt mang tới những kỳ vọng hơn nữa cho nhóm cổ phiếu chứng khoán trong thời gian tới.