Thủy sản Bạc Liêu có lãi sau 5 quý lỗ liên tiếp

28/07/2023 08:26

Sau 5 quý lỗ liên tiếp, CTCP Thủy sản Bạc Liêu (HNX: BLF) lãi ròng gần 13 tỷ đồng trong quý 2/2023. Dù vậy, nửa đầu năm 2023, Công ty vẫn lỗ ròng hơn 97 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 của BLF

1-1690441137.png
Nguồn: VietstockFinance

Theo BCTC quý 2, BLF mang về 157 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Song, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu nên lãi gộp quý 2 tăng 55% lên gần 35 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ mức 12% lên 22%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính gấp hơn 3 lần cùng kỳ, nhờ lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính quý 2 gần 4 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; phần lớn là chi phí lãi vay (hơn 3 tỷ đồng, tăng 18%).

Ngoài ra, chi phí bán hàng (20 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (5 tỷ đồng) giảm lần lượt 15% và 1% so với cùng kỳ.

Với biến động doanh thu và chi phí như trên, lãi ròng quý 2 của Công ty gần 13 tỷ đồng, quý trước lỗ gần 7 tỷ đồng.

Mặc dù có lãi trong quý 2 nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Công ty lỗ ròng hơn 97 triệu đồng, cùng kỳ lỗ gần 14 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần đạt 278 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu tài chính, tổng tài sản Công ty cuối quý 2 ở mức 520 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Tiền mặt hơn 2 tỷ đồng, giảm 75%.

Song song đó, tồn kho ghi nhận gần 310 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với đầu năm, đã trích lập gần 9 tỷ đồng dự phòng. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 100 tỷ đồng, giảm 23%.

Phía đối ứng, nợ phải trả ở mức 408 tỷ đồng, giảm gần 11% so với đầu năm. Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng là 147 tỷ đồng, giảm 15%. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn bằng VNĐ là 134 tỷ đồng, giảm 15% và dư nợ ngắn hạn bằng USD hơn 13 tỷ đồng, giảm 65%. Số dư vay dài hạn gần 26 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm.

2-1690441137.png
Nguồn: BCTC Công ty

Cổ phiếu BLF bị kiểm soát do lỗ sau thuế năm 2021 và 2022 

Trước đó, ngày 03/04, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã (HNX) đã có quyết định đưa cổ phiếu BLF của Công ty vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế năm 2021 và 2022 là số âm. Đồng thời, duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu BLF do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và BLF chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Giải trình về lý do cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, BLF cho biết năm 2021, do đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng. Năm 2022, Công ty trên đà hồi phục sản xuất kinh doanh và gặp không ít khó khăn như số lượng đơn hàng sụt giảm, ảnh hưởng nhiều nhất là mặt hàng khoai tây. Thêm vào đó, chi phí sản xuất, lãi suất cho vay của ngân hàng, chi phí vận chuyển logistics… đồng loạt tăng, dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thua lỗ.

Về nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ là do Công ty nằm ở vùng sâu, đi lại khó khăn và tình hình kinh doanh gặp khó khăn nên chi phí cho việc tổ chức chưa thực hiện được.

Mới đây, ngày 11/07, HNX tiếp tục có văn bản duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu BLF. Theo đó, BLF cho biết Công ty đang phục hồi việc sản xuất kinh doanh, biểu hiện rõ nhất là lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 gần 13 tỷ đồng, so với mức lỗ quý 1/2023 gần 7 tỷ đồng, và khi tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào ổn định, việc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Bạn đang đọc bài viết "Thủy sản Bạc Liêu có lãi sau 5 quý lỗ liên tiếp" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).