Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

10/05/2024 16:04

Ngày 10/5/2024, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBCKNN đối với đồng chí Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, UBCKNN.

Tham dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Đức Chi, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Về phía các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía UBCKNN có đồng chí Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN cùng Ban Lãnh đạo UBCKNN và Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN, Lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN. Ảnh: TT&QHCC

 

 Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định số 1068/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, UBCKNN, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN từ ngày 08/5/2024.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: TT&QHCC

 

 Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Hoàng Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đồng chí Bùi Hoàng Hải là cán bộ đã tham gia, gắn bó với thị trường chứng khoán ngay từ thời gian đầu đến nay và trải qua nhiều vị trí công tác tại UBCKNN, từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý, lãnh đạo. Thứ trưởng tin tưởng đồng chí Bùi Hoàng Hải sẽ cùng với Ban lãnh đạo UBCKNN phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán theo định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

 “Chúng ta đang đứng tại thời điểm hết sức quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam lên một tầm cao mới. Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo UBCKNN, nỗ lực của toàn thể CBCC UBCKNN, cũng như các cơ quan tổ chức thị trường và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị trong Bộ, các bộ ngành; chúng ta sẽ thực hiện sớm mục tiêu đã đề ra.”  Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.