Dự báo sớm lợi nhuận quý II của ngân hàng

Niềm vui từ kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng trong quý I/2021 có lẽ “ngắn chẳng tày gang” bởi nỗi lo đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát.