Từ khóa "phát hành trái phiếu rót vốn vào công ty thua lỗ" :