Cổ phiếu Công ty xây dựng số 9 (VC9) tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

05/10/2022 16:42

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (mã VC9, sàn HNX) từ ngày 04/10.

Lý do được HNX đưa ra là công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời, nguyên nhân khác, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu trong vòng 15 ngày sau khi quyết định có hiệu lực, VC9 phải công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét của Công ty cổ phần xây dựng số 9 mới công bố, tình hình kinh doanh của công ty không mấy khả quan khi lợi nhuận tiếp tục âm.

loi-nhuan-cua-vc9-dang-am-1664961968.jpg
Lợi nhuận của VC9 đang âm (Nguồn BCTC)

Cụ thể, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh âm 770 triệu đồng, giảm 91,2% so với cùng kỳ (lỗ 8,75 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế âm 7,67 tỷ đồng, tăng 747 triệu đồng so với cùng kỳ (lỗ 6,92 tỷ đồng).

Doanh thu bán hàng tăng 92,18% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 91,57 tỷ đồng lên 190,90 tỷ đồng; giá vốn hàng hóa tăng 83,26 tỷ đồng lên 175,51 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 8,3 tỷ đồng lên 15,39 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính của công ty tăng 2,17 lần so với cùng kỳ lên 8,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tăng làm chi phí tài chính tăng 5,6 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác giảm 3,34 lần so so với cùng kỳ, giảm xuống âm 6,9 tỷ đồng. Nguyên nhân: không có thu nhập khác; chi phí khác lại tăng lên 6,9 tỷ đồng vì phạt vi phạm hành chính, thuế. Công ty thuyết minh, lợi nhuận khác cùng kỳ phát sinh từ thanh lý tài sản cố định, thiết bị đã qua sử dụng và tiền phạt thu được.

Tài sản công ty có sự giảm nhẹ, giảm 42,61 tỷ đồng, giảm 3,58% so với cùng kỳ, xuống còn 1.145,31 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 92,55 tỷ đồng xuống 1.043,39 tỷ đồng do phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm, tài sản dài hạn tăng 49,94 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 37,59 tỷ đồng.

Đáng lưu ý nhất, vốn chủ sở hữu giảm 4 lần, tương ứng giảm 7,67 tỷ đồng xuống còn 1,89 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 114,98 tỷ đồng.

Kiểm toán đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh, báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 01/01/2022 và 30/06/2022 đang phản ánh số lỗ lũy kế lần lượt là 107,24 tỷ đồng (bằng 89,37% vốn góp chủ sở hữu) và 114,91 tỷ đồng (bằng 95,77% vốn góp chủ sở hữu). Sự kiện này cho thấy yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, cổ phiếu VC9 có giá 8.800 đồng/cổ phiếu, giảm 9.28% so với giá trước đó.

Bạn đang đọc bài viết "Cổ phiếu Công ty xây dựng số 9 (VC9) tiếp tục nằm trong diện cảnh báo" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).