Khang Điền (KDH): Quý III lãi trước thuế 483 tỷ, tồn kho tăng vọt, dòng tiền kinh doanh âm 2.300 tỷ

02/11/2022 12:28

Quý III/2022, mặc dù doanh thu thuần suy giảm song nhờ cải thiện mạnh giá vốn và được bồi thường chấm dứt hợp đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) có lãi trước thuế 483 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

khang-dien-kdh-dong-tien-kinh-doanh-am-2300-ty-1667363841.jpgKhang Điền (KDH): Quý III lãi trước thuế 483 tỷ, tồn kho tăng vọt, dòng tiền kinh doanh âm 2.300 tỷ

Kết thúc quý III/2022, Khang Điền có doanh thu thuần 802 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cải thiện được giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 509 tỷ đồng, tăng 6%.

Trong quý, doanh thu tài chính không đáng kể, còn chi phí tài chính tăng mạnh 81%, đạt 49 tỷ đồng, chủ yếu do chiết khấu thanh toán. Chi phí bán hàng cũng tăng 5,5 lần lên 42 tỷ đồng; chi phí quán lý tăng 38% lên 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Khang Điền có khoản lãi khác rất lớn, đạt 116 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ 6 tỷ đồng) do được bồi thường chấm dứt hợp đồng (123 tỷ đồng).

Kết quý, Khang Điền báo lãi trước thuế 483 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Khang Điền đạt 1.678 tỷ đồng, giảm 46%; lợi nhuận gộp 1.084 tỷ đồng, giảm 17%.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh, lần lượt đạt 52 tỷ đồng, giảm 22% và 61 tỷ đồng, giảm 31%.

Cùng với khoản lãi khác 410 tỷ đồng từ giao dịch mua rẻ (269 tỷ đồng) với công ty Phước Nguyên và Đoàn Nguyên cùng khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng (160 tỷ đồng), Khang Điền có lãi trước thuế 9 tháng đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 22%.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Khang Điền đạt 21.470 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm và chiếm 59% tổng tài sản. Đà tăng mạnh mẽ này là do hàng tồn kho tăng 64% lên 12.728 tỷ đồng. Đây hầu hết là bất động sản xây dựng dở dang của công ty gồm: khu dân cư Tân Tạo 5.049 tỷ đồng, khu nhà ở Đoàn Nguyên 3.208 tỷ đồng, Bình Trưng Đông 1.024 tỷ đồng, khu dân cư Bình Hưng 11A 528 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 18%, đạt 4.961 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đứng ở mức 728 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2022 của Khang Điền là 9.787 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tăng 2,8 lần lên 7.206 tỷ đồng, gồm: vay ngắn hạn 1.030 tỷ đồng, tăng 26%, vay dài hạn 6.176 tỷ đồng, tăng 3,5 lần.

Đáng chú ý, Khang Điền có 529 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng gấp 3 lần.

Với vốn chủ sở hữu đạt 11.683 tỷ đồng, tăng 14%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Khang Điền chỉ là 0,83 lần – mức rất an toàn.

Tuy nhiên, dòng tiền là điểm trừ khá lớn của công ty. 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm 2.315 tỷ đồng (cùng kỳ âm 854 tỷ đồng) do tăng hàng tồn kho (4.996 tỷ đồng), tăng các khoản phải thu (204 tỷ đồng), chi trả lãi vay (313 tỷ đồng).

Vì thế, Khang Điền phải huy động vốn từ đi vay để bù đắp. Tiền thu từ đi vay 9 tháng đã lên tới 4.118 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng đạt 1.345 tỷ đồng, giúp tiền và các khoản tương đương tiền lên con số 2.711 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Bạn đang đọc bài viết "Khang Điền (KDH): Quý III lãi trước thuế 483 tỷ, tồn kho tăng vọt, dòng tiền kinh doanh âm 2.300 tỷ" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).