Lợi nhuận BaF đi lùi, dòng tiền kinh doanh âm trong quý I/2022

08/05/2022 08:10

Doanh thu sụt giảm mạnh, chi phí vận hành doanh nghiệp tăng cao khiến quý đầu năm 2022 của Nông nghiệp BaF Việt Nam đạt kết quả kinh doanh kém sáng.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (MCK: BAF) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với nhiều dấu hiệu kém khả quan.

Theo đó, trong quý I/2022, BAF ghi nhận doanh thu đạt 1.538,99 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm mạnh trong quý đầu năm chủ yếu do doanh thu bán nông sản giảm 46,2% so với cùng kỳ về còn 1.244,6 tỷ đồng và chiếm 80,9% tổng doanh thu.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 5,6%, lên 141,1 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 5,4% lên 9,2%.

Doanh thu tài chính cụ thể là lãi tiền gửi tăng 15%; song chi phí tài chính tăng hơn 122% do lãi vay gấp 2,2 lần cùng kỳ, lên 4,3 tỷ đồng.

Các chi phí vận hành doanh nghiệp đều ghi nhận tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 122,4% lên 4,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 61,1% lên 29,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 3,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 835 triệu đồng. Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, doanh nghiệp thu về 87,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

BAF lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 402 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và tăng 25% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I, công ty đã thực hiện được gần 26% mục tiêu doanh thu, còn LNST hoàn thành được 21,8% kế hoạch năm.

Trong quý I/2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính của BAF âm 98,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 52,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 101 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 102,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của BaF giảm 24% về mức 4.149,4 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 34,5% còn 2.822,2 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 33% còn 194,5 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 15,3% lên 1.253,6 tỷ đồng, chủ yếu do lượng hàng hóa tăng 54,3% lên 653,8 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản dài hạn ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 27,2%, lên 315,8 tỷ đồng do phí xây dựng trại Anh Vũ Phú Yên tăng 10,3% lên 157 tỷ đồng, và phí xây dựng trại Trang Trại Xanh 1 tăng 52,6% lên 122,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận gần 2.607 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 63% so với đầu năm lên 265,9 tỷ đồng và chiếm 6,4% tổng nguồn vốn.

Mới đây, BaF đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu. BAF thông báo ngày 10/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia cổ tức với tỷ lệ 45% bằng cổ phiếu, đồng thời doanh nghiệp cũng thực hiện chốt danh sách thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 39%.

Như vậy, với 78 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BAF dự kiến phát hành thêm 65,52 triệu cổ phiếu mới, tương đương tổng tỷ lệ 84%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 84 cổ phiếu. Khi hoàn tất, vốn điều lệ của BAF sẽ tăng lên 1.435,2 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BAF chốt phiên ngày 6/5 ở vùng giá 55.200 đồng/cổ phiếu (giảm 1,6%).

Bạn đang đọc bài viết "Lợi nhuận BaF đi lùi, dòng tiền kinh doanh âm trong quý I/2022" tại chuyên mục Doanh Nghiệp. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).