Lợi nhuận Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) giảm 61% trong quý II

21/07/2023 08:53

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận NT2 đạt 378 tỷ đồng giảm 28% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch năm đề ra.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố BCTC quý II với 2.183 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng chiếm 93% doanh thu, giảm 11% xuống 2.021 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 15% xuống 7%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính là hơn 17 tỷ đồng gấp gần 9 lần nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Còn các chi phí khác như tài chính, quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của NT2 đạt 144 tỷ đồng giảm 61% so với quý II/2022. Giải trình về mức lợi nhuận "đi xuống", công ty cho rằng trong quý II, doanh thu và giá vốn cùng giảm nhưng doanh thu sản xuất điện giảm nhiều hơn giá vốn dẫn đến lợi nhuận gộp về sản xuất điện giảm 60% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 4.366 tỷ đồng doanh thu thuần và 378 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 7%, 28% so với cùng kỳ. Năm nay, NT2 đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 474 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch đề ra.

loi-nhuan-nt-2-1689822465.png

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của NT2 đạt 9.166 tỷ đồng tăng 23% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.056 tỷ đồng.

Một trong những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trên BCTC của công ty là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, tăng 81% so với đầu năm lên 5.221 tỷ đồng, chủ yếu là số tiền điện phải thu của Công ty Mua bán Điện (EPTC).

Nợ phải trả cuối quý II của NT2 là 4.493 tỷ đồng tăng 59% so với đầu năm. Đa phần là khoản phải trả người bán ngắn hạn (2.803 tỷ đồng) và chi phí phải trả ngắn hạn (1.065 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6, tổng nợ vay của công ty là hơn 351 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 4.673 tỷ đồng bao gồm 1.568 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lợi nhuận NT2 có thể bị ảnh hưởng khi nhà máy đại tu

Trong báo cáo mới đây về ngành điện, VNDirect cho rằng trong năm 2023, NT2 sẽ có lịch đại tu, thường diễn ra trong vòng 45 ngày. Do đó, doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ giảm lần lượt 16%, 23% so với cùng kỳ và phục hồi vào năm 2024.

Còn trong báo cáo về ngành điện hồi tháng 6 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, việc NT2 đại tu các nhà máy định kỳ từ tháng 9 đến tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng sản lượng điện nhưng mức độ ảnh hưởng sản lượng sẽ không quá lớn do đây là các tháng mùa mưa nên các nhà máy nhiệt điện sẽ được phân bổ sản lượng thấp hơn.

san-luong-dien-1689822510.png

Nguồn: VCBS.

Đơn vị phân tích cũng kỳ vọng trong năm nay, sản lượng điện của NT2 sẽ được huy động ở mức cao khi điều kiện thủy văn kém thuận lợi và lợi nhuận sẽ được cải thiện khi doanh nghiệp sắp hết khấu hao thiết bị máy móc.

Theo VCBS, chi phí khấu hao hiện chiếm 10% trong tổng giá vốn bán hàng. Khấu hao máy móc thiết bị ở mức 554 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn tất khấu hao vào năm 2025. Lợi nhuận gộp sẽ có sự cải thiện mạnh từ năm 2025 khi chi phí khấu hao giảm mạnh từ 700 tỷ đồng xuống chỉ còn 150 tỷ đồng/năm.

tai-san-co-dinh-1689822609.png

Nguồn: VCBS.

Bên cạnh đó, đơn vị phân tích còn dự báo NT2 sẽ nhận về khoản đền bù tỷ giá 155 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm nay. Vì trong giai đoạn 2016-2020, NT2 phát sinh các khoản lỗ tỷ giá ước tính hơn 400 tỷ đồng. Khoản chênh lệch từ 2016-2018 đã được quyết toán và ghi nhận hơn 310 tỷ đồng vào quý III/2022.

Đồng thời, VCBS cũng kỳ vọng NT2 sẽ xoá được dự phòng phải thu khó đòi liên quan đến doanh thu bán điện. Được biết, cước phí vận chuyển (Tariff) tuyến đường ống Phú Mỹ - TP HCM đang tạm được phê duyệt là 0,52 USD/MMBTU và được điều chỉnh trượt giá 2%/năm.

Tuy nhiên, kiểm toán nhà nước của NT2 đã không đồng ý áp dụng mức phí trên cho NT2 do công ty có vị trí nằm giữa tuyến ống nên chỉ được ghi nhận mức phí 0,396 USD/MMBTU vào doanh thu bán điện. Do đó, NT2 buộc phải trích lập dự phòng phải thu trong quý III, quý IV của năm 2022.

Trong quý IV/2022, NT2 đã hoàn nhập khoản chênh lệch cước phí do thiếu cơ sở ghi nhận doanh thu do Công ty Mua bán điện (EPTC) vẫn chưa đồng ý chi trả giúp lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng mạnh. Vì thế, đơn vị phân tích cho rằng, quá trình đàm phán về cước phí sẽ hoàn tất trong năm nay.

Bạn đang đọc bài viết "Lợi nhuận Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) giảm 61% trong quý II" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).