Từ khóa "Kinh doanh sụt giảm, dòng tiền âm nặng, nợ tăng phi mã" :