Tân Phú Việt Nam bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

04/10/2022 08:05

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tân Phú Việt Nam với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 15 triệu đồng do không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Trước đó, trong thời kỳ thanh tra, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tân Phú Việt Nam chưa có nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định.

tan-phu-viet-nam-bi-xu-phat-hang-tram-trieu-dong-1664838100.jpeg
Tân Phú Việt Nam bị UBCKNN xử phạt.

Tiếp đó, với vi phạm không bảo đảm thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định, Công ty bị phạt 125 triệu đồng.

Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, ông Ngô Đức Trung là thành viên Ủy ban kiểm toán đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tân Phú Việt Nam.

Cuối cùng, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt 70 triệu đồng.

Cụ thể, Tân Phú Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với: Nội dung công bố thông tin định kỳ 6 tháng năm 2021 về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ;

Nội dung công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Tổng số tiền phạt Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam phải nộp là 210 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Tân Phú Việt Nam bị xử phạt hàng trăm triệu đồng" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).