Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lỗ hơn 80 tỷ đồng trong quý I/2023, vay nợ hơn 6.300 tỷ đồng

08/05/2023 14:54

Trong quý I/2023, Lộc Trời (LTG) báo lỗ trước thuế 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 244 tỷ đồng, và lỗ sau thuế hơn 81 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã công bố tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023. Trong kỳ, doanh thu thuần ghi nhận nhíc nhẹ lên 2.452 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn tăng 21,6% nên lợi nhuận gộp giảm 50,6% xuống còn 273 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 23,6% xuống 11%.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ lúa, gạo ghi nhận 1.675,3 tỷ đồng (tăng 41,6%), thu từ thuốc bảo vệ thực vật ghi nhận gần 620 tỷ đồng (giảm 37%); doanh thu từ hạt giống 112 tỷ đồng; bao bì 32 tỷ đồng...

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 256% lên 61,7 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh 110% lên 147 tỷ đồng; chi phí bán giảm 13% xuống 152 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng nhẹ lên 114 tỷ đồng; thu nhập khác giảm 82,6% còn 4 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2023, Lộc Trời báo lỗ trước thuế 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 244 tỷ đồng, và lỗ sau thuế hơn 81 tỷ đồng.

tap-doan-loc-troi-1683521709.jpg Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Tập đoàn Lộc Trời

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của LTG đạt 10.937 tỷ đồng, tăng 25,3% so với đầu năm, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với 8.317 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 48% xuống 414,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có 409 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ xuống 124 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 76,4% so với đầu năm lên 4.076 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 30% lên 2.742 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 41% lên 7.870 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 7.774,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng tới 67% lên 6.253 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 12,6% xuống 86,8 tỷ đồng. Tổng vay nợ ghi nhận 6.322 tỷ đồng, chiếm 58% nguồn vốn.

Năm 2023, Lộc Trời lên mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn này còn định hướng đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2024, đạt 1 triệu ha đất canh tác theo mô hình sản xuất Lộc Trời 123 – sản xuất quy mô lớn và cơ giới hoá đồng bộ, giảm 1 triệu lít hoá chất rải xuống đồng ruộng.

Bạn đang đọc bài viết "Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lỗ hơn 80 tỷ đồng trong quý I/2023, vay nợ hơn 6.300 tỷ đồng" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).