Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thông qua đơn từ nhiệm của 02 Phó Tổng giám đốc

30/03/2023 11:35

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

pho-tong-giam-doc-hbc-1679886171.jpg

nghi-quyet-1679886203.jpg Tập đoàn HBC vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ của ông Lê Quốc Duy (trái) và Dương Đình Thanh (phải) theo nguyện vọng cá nhân.

Theo giới thiệu của HBC, ông Lê Quốc Duy, sinh năm 1981, là cử nhân Đại học Washington, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Maastricht (Hà Lan). 

Ông Duy bắt đầu tham gia vào tập đoàn HBC từ năm 2007 và trải qua nhiều vị trí như Giám đốc đầu tư, Phó Tổng giám đốc. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ tháng 5/2012. Ngoài ra, ông Duy hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Hòa Bình kể từ tháng 4/2019 và là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

Về phía ông Dương Đình Thanh, sinh năm 1956, là Kỹ sư Cầu đường, Cử nhân Kinh tế. Ông bắt đầu gia nhập vào HBC từ năm 2015 với vai trò là Phó Tổng Giám đốc, rồi đến Giám đốc văn phòng quản lý Dự án (PMO) của HBC. Ông Thanh được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn từ tháng 3/2021.

Với việc rời đi của hai nhân sự trên, ban điều hành của HBC hiện còn 5 người, gồm ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng giám đốc là ông Trường Quang Nhật, ông Nguyễn Tấn Thọ, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Đinh Văn Thanh.

Trước đó, vào ngày 08/3/2023, Hội đồng quản trị HBC cũng đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Albert Atoine (quốc tịch Pháp) kể từ ngày 01/3/2023.

Trước ông Albert Atoine, vào giữa tháng 02/2023, Công ty cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Phú.

Bạn đang đọc bài viết "Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thông qua đơn từ nhiệm của 02 Phó Tổng giám đốc" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).