Từ hôm nay, xe ô tô dưới 9 chỗ không còn phải lắp bình chữa cháy

Từ hôm nay 10/1/2021 ô tô từ 4 đến 9 chỗ ngồi cần đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định và không cần phải lắp bình chữa cháy nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy .