Chuyển hồ sơ sang Công an vụ sai phạm tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận

05/08/2022 08:02

Thanh tra tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất và xây dựng cơ bản tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm) tỉnh Ninh Thuận, đồng thời đã chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan Công an tỉnh để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận có nhiều sai phạm trong chỉ định thầu.

Theo Kết luận thanh tra, trong gần 3 năm (từ năm 2019 đến tháng 9/2021), Trung tâm đã thực hiện 163 gói thầu mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất, với tổng dự toán được duyệt là 29.480 triệu đồng. Trong đó, có 11 gói thầu trên 100 triệu đồng/gói thầu, với tổng số tiền 19.698 triệu đồng và 152 gói thầu dưới 100 triệu đồng/gói thầu, với tổng số tiền 11.546 triệu đồng. Trong 11 gói thầu trên 100 triệu đồng/gói thầu, có 5 gói thầu tiến hành các thủ tục chào hàng cạnh tranh qua mạng 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ với tổng giá trị 4.597,01 triệu đồng; 4 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, với tổng giá trị 14.035,16 triệu đồng; 2 gói thầu chỉ định thầu, với tổng giá trị 1.065,9 triệu đồng.

Đối với gói thầu mua hóa chất PAC năm 2019, Giám đốc Trung tâm quyết định mua 55 tấn hóa chất xử lý nước PAC với giá trị 847 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu (Công ty Việt Nguyễn cung cấp) là không đúng quy định. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 264, Trưởng đoàn Thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan gói thầu mua 55 tấn hóa chất PAC xử lý nước với số tiền 847 triệu đồng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Về mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất dưới 100 triệu đồng/gói thầu, trong gần 3 năm, Trung tâm thực hiện 152 gói thầu, với tổng giá trị là 11.546,36 triệu đồng (bình quân 50 gói thầu/năm; 75,96 triệu đồng/gói thầu). Qua thanh tra cho thấy, tổng số giá trị hóa chất mua trong gần 3 năm là 15.756,47 triệu đồng, trong đó, đấu thầu rộng rãi 8.228 triệu đồng (chiếm 52,25%), chào hàng cạnh tranh 985,6 triệu đồng (chiếm 6,25%), chỉ định thầu 6.542,47 triệu đồng (chiếm 41,5%).

Đặc biệt, từ năm 2019 đến tháng 9/2021, Trung tâm đã thực hiện chỉ định thầu 79 gói thầu cho Công ty CP Việt Nguyễn với tổng số tiền trên 7.271,396 triệu đồng để mua sắm hóa chất xử lý nước, kiểm định bình, thay van bình và mua khí Clo hóa lỏng, trong đó có 78 gói thầu có giá dưới 100 triệu đồng/gói thầu, tổng số tiền 6.424,396 triệu đồng (gồm 48 gói thầu mua 306,6 tấn hóa chất PAC, tổng số tiền 4.721,64 triệu đồng; 30 gói thầu kiểm định bình, thay van bình và mua khí Clo hóa lỏng, tổng số tiền 1.702,756 triệu đồng, trong đó mua 36,93 tấn khí Clo với số tiền 1.439,471 triệu đồng) và 1 gói thầu mua 55 tấn hóa chất PAC với số tiền 847 triệu đồng. Về vấn đề này, Thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan 41 gói thầu mua hóa chất xử lý nước PAC năm 2019, 2020 theo hình thức chỉ định thầu nêu trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, trong gần 3 năm, Trung tâm đã thực hiện đầu tư xây dựng 32 công trình/250 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu được duyệt 58.879 triệu đồng: 3 gói thầu xây lắp có giá trị trên 1 tỉ đồng/gói thầu, được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo đúng quy định; 3 gói thầu xây lắp có giá trị trên 1 tỉ đồng/gói thầu, được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013; 2 gói thầu xây lắp có giá trị dưới 1 tỉ đồng/gói thầu, được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy định; 242 gói thầu có giá trị dưới 1 tỉ đồng/gói thầu, được thực hiện hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đoàn thanh tra cũng đã thực hiện thanh tra 9/32 công trình. Qua thanh tra cho thấy, việc xác định đơn giá xây dựng chi tiết của một số công trình chưa phù hợp, dẫn đến chênh lệch đơn giá công tác đắp cát công trình bằng thủ công, đắp móng đường ống với số tiền 24,5 triệu đồng.

Với những vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh việc thực hiện gói thầu mua 55 tấn hóa chất PAC năm 2019 và 41 gói thầu mua hóa chất xử lý nước PAC năm 2019, 2020 theo hình thức chỉ định thầu và tiến hành các thủ tục tiếp theo để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan khi chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết, chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu. Chỉ đạo Trung tâm tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại, sai phạm theo nội dung Kết luận thanh tra.

Hoài Thu
 
 

Bạn đang đọc bài viết "Chuyển hồ sơ sang Công an vụ sai phạm tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).