Đồng Nai thanh tra dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

01/12/2022 17:59

Trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra các dự án gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Công ty AIC và các công ty thành viên trúng thầu giai đoạn 2011 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

Theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2023, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra các dự án, gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các công ty thành viên trúng thầu theo chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai. 

Thời kỳ thanh tra là trong 10 năm, từ 2011-2021. Thời gian thanh tra 45 ngày, bắt đầu từ quý 1/2023.

1a803053-d495-4920-8c36-a9ad1543aade-0144-1669881009.jpeg

 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng đối với những dự án trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom; thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

 

Thời kỳ thanh tra là trong các năm 2021 - 2022 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày. Dự kiến tiến hành thanh tra trong quý II/2023 (huyện Long Thành), quý III/2023 (huyện Nhơn Trạch), quý IV/2023 (huyện Trảng Bom).

Thanh tra tỉnh còn thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng (khi có kế hoạch của Thanh tra Chính phủ).

Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức...; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ và bức xúc trong xã hội.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm như: đất đai; tài nguyên khoáng sản; dự án đầu tư theo các hình thức BOT, BT; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; tài chính; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ và bức xúc trong xã hội.

Bạn đang đọc bài viết "Đồng Nai thanh tra dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC" tại chuyên mục Thời sự. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).