Loạt sai phạm của Sơn Long Vina tại dự án Khu nhà ở Lạc Vệ

27/06/2022 17:15

Công ty TNHH Sơn Long Vina, đơn vị trúng đấu giá đất và đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở xã Lạc Vệ, phải khắc phục ngay các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Yêu cầu trên được Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đưa ra trong kết luận thanh tra Dự án Khu nhà ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại Dự án khu nhà ở Lạc Vệ do Công ty TNHH Sơn Long Vina trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng.

Theo kết luận, Dự án Khu nhà ở xã Lạc Vệ do UBND huyện Tiên Du làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Sơn Long Vina là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng. Trong quá trình triển khai, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, UBND xã Lạc Vệ, UBND huyện Tiên Du, Công ty TNHH Sơn Long Vina đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Lạc Vệ không lập phương án bồi thường, hỗ trợ dịch chuyển đường điện 35kV chạy qua dự án. UBND xã Lạc Vệ ký hợp đồng vay tiền của cá nhân để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trong khi đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh không tiến hành kiểm tra trên thực địa đối với khu đất đấu giá. Đến thời điểm thanh tra, dự án còn tồn tại đường điện 35kV chưa được dịch chuyển).

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng dự án là Công ty TNHH Sơn Long Vina chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.

Trong quá trình triển khai đã thi công nhầm cao độ phần đỉnh rãnh thoát nước thải B400 thuộc lộ 3 dẫn đến bị cao hơn 10 cm so với thiết kế; chưa thi công một số hạng mục cây xanh hè đường và cây xanh vườn hoa.

Công ty TNHH Sơn Long Vina cũng chưa lập dự án phần đầu tư xây dựng 133 căn nhà ở theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đơn vị này cũng không thi công lối lên, xuống vỉa hè dành cho người khuyết tật tiếp cận. Không tổ chức thực hiện các công việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn.

Đáng chú ý, qua thanh tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty Sơn Long Vina còn thi công một số hạng mục của dự án sai khối lượng dự toán, chi phí máy thi công không đúng, áp sai công bố giá, tính chi phí chưa đúng số tiền là 241,6 triệu đồng.

Trước những tồn tại, sai phạm này, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND huyện Tiên Du chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Lạc Vệ lập phương án bồi thường, hỗ trợ cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện dịch chuyển đường điện 35kV.

Giảm trừ quyết toán công trình hạ tầng ty thuật của dự án do Công ty Sơn Long Vina thi công một số hạng mục sai khối lượng dự án, áp sai công bố giá, tính một số chi phí chưa đúng.

Đồng thời chỉ cho phép Công ty Sơn Long Vina chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án khi được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng. Cùng với đó thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh UBND huyện Tiên Du, UBND xã Lạc Vệ tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm trong việc triển khai thực hiện dự án.

Bạn đang đọc bài viết "Loạt sai phạm của Sơn Long Vina tại dự án Khu nhà ở Lạc Vệ" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).