Nhiều sai phạm tại dự án nhà ở xã hội số 81 Trường Thi

30/09/2022 18:50

Qua thanh tra tại dự án (DA) nhà ở xã hội số 81 Trường Thi, TP Thanh Hóa đã chỉ ra nhiều sai phạm, cụ thể: Việc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho Công ty (Cty) Đông Bắc thực hiện đầu tư DA với tổng diện tích xây dựng nhà chung cư 1.662,3m2 là chưa chính xác với mặt bằng xây dựng công trình được duyệt (hồ sơ thiết kế tầng 1 là 1.714,8m2).

noxh-1664533110.jpg DA nhà ở xã hội số 81 Trường Thi, TP Thanh Hóa, phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh: Hương Trà

 

DA nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi thuộc danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/3/2017 về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi được Sở Xây dựng thẩm định tại Báo cáo số 4622/SXD-PTĐT ngày 16/8/2018; UBND tỉnh có Công văn số 10503/UBND-CN ngày 29/8/2018 giao cho UBND TP Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Ngày 03/10/2018, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 8145/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi “tổ chức không gian quy hoạch của DA gồm khối nhà chung cư cao tầng với 02 tầng hầm, 13 tầng nổi + tầng tum; khu nhà ở chia lô thấp có chiều cao từ 3-5 tầng. Sau khi DA đi vào hoạt động đã đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở xã hội”…

Tại kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nêu rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý nhà ở xã hội của chủ đầu tư những khuyến điểm và vi phạm cụ thể:

Ngày 17/01/2019, Cty Đông Bắc có Tờ trình số 230/TTr-ĐB đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở DA nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi. Tuy nhiên, ngày 11/02/2019, Cty Đông Bắc có Quyết định số 242/QĐ-ĐB phê duyệt DA đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi là chưa phù hợp về trình tự, thủ tục đầu tư.

Sở Xây dựng cấp GPXD số 2882/GPXD ngày 24/5/2019 cho Cty Đông Bắc thực hiện đầu tư DA với tổng diện tích xây dựng nhà chung cư 1.662,3 m2 là chưa chính xác với mặt bằng xây dựng công trình được duyệt, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình được thẩm định với diện tích sàn tầng 1 là 1.714,8m2

Cty Đông Bắc đã khởi công, thi công xây dựng các hạng mục công trình trước khi được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất (ngày 20/11/2019) là không đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; tiến độ thực hiện DA chậm so với quyết định được phê duyệt; một số hạng mục công trình chưa hoàn thành theo Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Cty Đông Bắc chưa đăng tải các thông tin liên quan đến DA ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương là chưa đảm bảo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Hạng mục công trình nhà ở chung cư đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 14/6/2021 và đã đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Cty Đông Bắc vẫn chưa lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng để xin phê duyệt giá bán chính thức căn hộ chung cư nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 28/124 căn hộ chung cư trước khi Sở Xây dựng thẩm định, xét duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện dự kiến được thuê, mua căn hộ chung cư là chưa đảm bảo quy định theo Khoản 4 Điều 54 Luật Nhà ở năm 2014 và điểm đ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Chưa lập kế hoạch bảo trì nhà chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; chưa báo cáo tình hình quản lý hoạt động của nhà chung cư theo định kỳ 6 tháng/lần về Sở Xây dựng là không đúng quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND.

Quy định và thu giá trông giữ xe máy là 80.000 đồng/tháng, cao hơn 20.000 đồng/tháng theo quy định tại Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND. Việc quy định thu giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy theo Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND là không phù hợp do đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Cty Đông Bắc chưa kê khai và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu được tiền theo quy định tại điểm đ Khoản 4 Điều 12 Thông tư 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế.

Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi số tiền 848.320.000 đồng về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Cty Đông Bắc đã nộp đủ số tiền trên theo quyết định thu hồi

Trước đó, DA nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi thuộc danh mục DA đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Kế hoạch số 36 ngày 14/3/2017 về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017-2020.

Khu đất được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Cty Cổ phần Trường Thi Thanh Hóa theo Quyết định số 2465/QĐ- UBND ngày 19/7/2010 về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ văn phòng làm việc, xưởng sản xuất may mặc sang khu nhà ở chung cư cao tầng AMI TOWER tại số 81 Trường Thi; Sở Xây dựng cấp phép xây dựng tại Văn bản số 1935/GPXD ngày 23/8/2010, DA đã triển khai thi công được 2 tầng hầm của tòa nhà và sau đó dừng thi công từ năm 2012

Ngày 23/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 293/QĐ-UBND về thu hồi đất, không tiếp tục thi công DA chung cư cao tầng AMI TOWER.

Ngày 29/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Thông báo số 194/TB-UBND về đồng ý chủ trương chuyển hình thức từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 13500 công nhận chủ đầu tư DA nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi và Cty Đông Bắc được lựa chọn là chủ đầu tư DA này.

Ngày 20/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 16018 về chấp thuận chủ trương đầu tư DA.

DA nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi thuộc DA không phải đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2003…

Từ những sai phạm đã được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều sai phạm tại dự án nhà ở xã hội số 81 Trường Thi" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).