Bất động sản Mãi Thành “nhảy cóc” tại Dự án Khu dân cư 6B (Ruby City): “Rầm rộ” chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện

23/09/2022 08:52

UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa có văn bản báo cáo một số nội dung liên quan dự án xây dựng Khu dân cư 6B (Ruby City), phường Lộc Sơn của Công ty CP Bất động sản Mãi Thành.

Thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư 6B của Bất động sản Mãi Thành

Trong văn bản có nêu, thực hiện Quyết định số 869/QĐ-TTr ngày 24/6//2022 của Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng về thanh tra toàn diện việc lập dự án, quá trình đầu tư và khai thác sử dụng tại dự án xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc của Công ty Mãi Thành.

Trên cơ sở Biên bản làm việc số 07/BB-ĐTT ngày 22/7/2022 của Đoàn Thanh tra về việc kiểm tra, xác minh liên quan việc thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. UBND TP Bảo Lộc giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế khu vực Bảo Lộc – Bảo Lâm kiểm tra, rà soát và báo cáo các hồ sơ liên quan đến việc triển khai Thông báo số 26/TB-UBND ngày 3/6/2010 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc yêu cầu công ty Mãi Thành đến Chi cục thuế Bảo Lộc làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất; báo cáo về việc thu phạt chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 23/9/2022

z3743426471704-05a2f98dda2529a5e5ee7b37e00dd1ac-1663893794.jpgVăn bản báo cáo một số nội dung liên quan dự án xây dựng Khu dân cư 6B.  
 

 

Theo đó, Chi cục Thuế được giao báo cáo các nội dung triển khai thực hiện Thông báo số 26/TB-UBND ngày 3/6/2010 của UBND thành phố Bảo Lộc và gửi về UBND thành phố và Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 22/9/2022.

 

Đồng thời, UBND TP Bảo Lộc giao Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố yêu cầu Công ty Mãi Thành lập hồ sơ bổ sung các nội dung còn thiếu về thiết kế đô thị của Quy hoạch chi tiết đã được duyệt theo quy định của Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (Nay là Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị) và bổ sung hồ sơ thiết kế mẫu nhà của dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 23/9/2022.

Cổng vào dự án Khu dân cư 6B (Ruby City) của Công ty CP Bất động sản Mãi Thành. 

Rầm rộ chuyển nhượng khi chưa đủ điều kiện

Liên quan đến dự án này, trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng có kết luận Thanh tra số 07/KL-STNMT về việc quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật khác có liên quan trong việc thực hiện dự án xây dựng khu dân cư 6B (Ruby City) phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đối với Công ty Mãi Thành.

Kết luận nêu rõ, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 707/UBND-XD ngày 28/1/2022 về việc thực hiện dự án xây dựng khu dân cư 6B-phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc của Công ty CP Bất động sản Mãi Thành; ngày 3/3/2022, Sở Tài nguyên & Môi trường đã ban hành quyết định số 84/QĐ-STNMT về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật khác có liên quan trong việc thực hiện dự án xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đối với Công ty Mãi Thành.

Kết luận số 07/KL-STNMT.  

Theo kết luận, việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án và việc bàn giao quỹ đất về cho địa phương quản lý. Công ty Mãi Thành đã xây dựng trạm bơm nước, bể chứa nước (diện tích 272m2) để cung cấp nước cho khu dân cư hiện nay đã đấu nối hệ thống mạng lưới cấp nước của thành phố Bảo Lộc nên không sử dụng trạm bơm, bể nước này và diện tích 35l m2 đất hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư hạ tầng nhưng chưa bàn giao cho UBND thành phố Bảo Lộc

Đối với phần diện tích 3.855m2 đất công trình thương mại dịch vụ (giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm): Công ty Mãi Thành chưa đầu tư xây dựng theo Giấy chứng nhận đầu tư nhưng đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Ngọc Lân; được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng và thực hiện đăng ký, chỉnh lý biến động ngày 10/9/2018 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013 là không đúng với chủ trương của UBND tỉnh và chậm đưa đất vào sử dụng không bảo đảm theo quy định.

Với hành vi chưa đầu tư xây dựng công trình (theo Giấy chứng nhận đầu tư) nhưng đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Ngọc Lân (khi không đáp ứng các điều kiện) của Công ty Mãi Thành đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 (nay là Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) của Chính phủ.

Trong khi đó, với diện tích đất (thuộc các lô đất) phải xây dựng nhà thô (hoàn thiện phần thô trước khi kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất): Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 54 lô đất không đúng quy định; theo quy định các lô đất này thuộc trường hợp phải hoàn thành việc xây dựng nhà (xây thô) mới được chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây dựng (xây thô) theo quy hoạch và các văn bản được phê duyệt của cấp thẩm quyền là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Ảnh chụp màn hình kết luận số 07 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.  

Về phần diện tích đất sau khi đầu tư xong hạ tầng; ngày 8/7/2013, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 10 Giấy chứng nhận/10 thửa (cấp theo Block) với diện tích 26.501,3m2 cho Công ty Mãi Thành; đến năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tách thửa 09 thửa đất trên thành 176 thửa; trong đó có 54 thửa (54 lô) Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà (xây dựng nhà thô) là chưa đúng theo quy định.

Đáng chú ý, sau khi tách thành 54 lô đất và được cấp đổi thành 54 Giấy chứng nhận; từ năm 2018 đến 2020 Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyến nhượng quyền sử dụng và đã nộp hồ sơ chuyển nhượng được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc tiếp nhận, giải quyết và thực hiện đăng ký biến động tên chủ sử dụng đất đối với 54 lô đất này là không đúng theo khoản 2 Văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Kết luận thanh tra cũng nhấn mạnh, hiện tại dự án này do Bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư có một phần diện tích 10.207,2 m2 (gồm: 3.855m2 đất công trình thương mại dịch vụ, 5.274,6m2 đất ở phải xây dựng nhà thô, 1.078,m2 đất công viên cây xanh) công ty Mãi Thành chưa thực hiện đầu tư xây dựng, cho thấy tiến độ đầu tư chậm 75 tháng theo Văn bản gia hạn số 5153/UBND-ĐC ngày 1/9/2015 của UBND tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết "Bất động sản Mãi Thành “nhảy cóc” tại Dự án Khu dân cư 6B (Ruby City): “Rầm rộ” chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).