Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao đối với đầu cơ đất là điểm mới đột phá của Nghị quyết 18

25/07/2022 10:05

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, điểm mới nổi bật của Nghị quyết 18 là đưa ra chủ trương quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang…

Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao đối với đầu cơ đất là điểm mới đột phá của Nghị quyết 18

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Điểm mới nổi bật của Nghị quyết 18

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - diễn ra ngày 21/7. Trình bày chuyên đề giới thiệu về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết 18), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng điểm mới đột phá của Nghị quyết 18 là bỏ khung giá đất, đồng thời, yêu cầu có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất; còn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nhấn mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Theo đó, chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, điểm mới nổi bật của Nghị quyết lần này là đưa ra chủ trương quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang và có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương.

Thủ tướng chỉ ra bất cập ở nhiều địa phương

Thủ tướng cho rằng việc phát huy tối đa nguồn lực đất đai, chống tham nhũng, tiêu cực là chủ đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan tới quá khứ, hiện tại, tương lai, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, các vấn đề an ninh phi truyền thống, các vấn đề đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…, được quốc tế quan tâm.

Nhấn mạnh việc sử dụng đất đai thế nào cho hiệu quả, trong bối cảnh dân số ngày càng đông, Thủ tướng chỉ ra bất cập hiện nay ở nhiều địa phương khi phân bổ những khu vực địa thế đẹp làm bất động sản. Điều này là chưa phù hợp.

Đáng lý chỗ nào phát triển tốt thì đưa vào sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, có người làm, đến ở, có người mua nhà thì mới phát triển bất động sản, phát triển đô thị. Chọn chỗ nào đẹp nhất phát triển bất động sản thì không phát triển được - Thủ tướng nói.

Ông cũng nhấn mạnh quan điểm trước hết phải từ đất đai tạo ra công ăn việc làm, chứ không ưu tiên phát triển bất động sản. Muốn được như vậy, người xây dựng quy hoạch và tiếp nhận quy hoạch phải trong sáng.

Cho rằng vấn đề thay đổi quy hoạch có nguy cơ tạo ra sơ hở, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn chứng thực tế ở nhiều địa phương, quy hoạch 5 năm, 10 năm thậm chí 100 năm, nhưng lại bị thay đổi, điều chỉnh liên tục. Những việc này là do các địa phương làm không nghiêm.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị lập quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, không thể lúc đầu giao cho đối tác này nhưng không làm được, khi đối tác khác đến tìm cách chạy chọt, rồi thay đổi quy hoạch,

Thủ tướng cũng nêu quan điểm, chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; chưa hạn chế được tình trạng lãng phí và vi phạm pháp luật về đất đai. Các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường.

Dẫn số liệu khiếu kiện liên quan đến đất đai trong giai đoạn 2014-2020 thường chiếm từ 60-70% số lượng vụ việc hành chính; trong đó 60-70% là liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc chậm giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án lớn chậm tiến độ, đội vốn... Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề rất lớn đặt ra cần giải quyết trong đổi mới chính sách pháp luật đất đai./.

Bạn đang đọc bài viết "Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao đối với đầu cơ đất là điểm mới đột phá của Nghị quyết 18" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).