Người chết tại Icon Central: Chủ đầu tư né kiểm tra?

Nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ việc công nhân bị tảng đá đè tử vong khi đang làm việc tại dự án Icon Central.