Kinh tế 5 tháng qua những con số

03/06/2022 10:27

5 tháng vừa qua, cả nước có 63.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 13% so với cùng kỳ 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt gần 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 9,7%. CPI 5 tháng tăng 2,25% so với 5 tháng 2021. Việt Nam xuất siêu 516 triệu USD sau 5 tháng.

128625

 

Bạn đang đọc bài viết "Kinh tế 5 tháng qua những con số" tại chuyên mục Thời sự. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).