PV GAS bị xử phạt vì vi phạm loạt quy định công bố thông tin và không đủ thành viên HĐQT độc lập

18/03/2023 09:17

Số tiền mà PV GAS phải nộp phạt là 270 triệu đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) và Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP (Mã: PVE).

Tổng số tiền phạt mà PV GAS phải nộp là 270 triệu đồng. Trong đó, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về báo cáo thường niên năm 2021 và một số Nghị quyết trong năm 2021, 2022.

Các nghị quyết công bố chậm bao gồm: Nghị quyết HĐQT ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

PV GAS bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Công ty bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thêm vào đó, PV GAS bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Hiện công ty chỉ có một thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 6 thành viên HĐQT.

pv-gas-1679105581.jpg Ảnh: PV GAS.

Đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí, số tiền phạt mà công ty phải nộp là 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin với các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý I/2022, BCTC bán niên soát xét riêng và hợp nhất năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý IV/2022.

Ngoài ra, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Quyết định ngày 25/10/2022 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021; BCTC riêng và hợp nhất quý II, quý III năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022; thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022; thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 -2022.

Bạn đang đọc bài viết "PV GAS bị xử phạt vì vi phạm loạt quy định công bố thông tin và không đủ thành viên HĐQT độc lập" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).