Cưỡng chế tiền thuế 2 doanh nghiệp trúng đấu giá "đất vàng" Thủ Thiêm

Chi cục Thuế TP.Thủ Đức đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thuế đối với 2 doanh nghiệp trúng đấu giá "đất vàng" Thủ Thiêm.