Thành viên ban điều hành Fed khẳng định Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đang tập trung vào việc ổn định giá cả và nếu số liệu như kỳ vọng, không loại trừ khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 7.

Thành viên ban điều hành Fed khẳng định Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đang tập trung vào việc ổn định giá cả và nếu số liệu như kỳ vọng, không loại trừ khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 7.