Xuất hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 mới: Cuộc chiến chống dịch thêm chông gai

Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đang lên kế hoạch sớm nghiên cứu về hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 đối với biến thể mới của SARS-CoV-2.