DIC Corp (DIG): Em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn quyết tâm bán hết lượng cổ phiếu đăng ký

21/02/2023 17:00

Sau khi không bán hết lượng cổ phiếu đăng ký, em dâu Chủ tịch Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) tiếp tục đăng ký bán thêm 185.000 cổ phiếu DIG.

Cụ thể, bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký bán 185.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 274.151 cổ phiếu (0,045% vốn điều lệ) về 89.151 cổ phiếu (chiếm 0,01% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/2 đến 24/3.

Trước đó, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2, bà Hà Thị Thanh Châu đã bán ra 65.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 250.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,06% về còn 0,045% vốn điều lệ. Lý do không bán hết lượng đăng ký do giá không đạt kỳ vọng.

Như vậy, lượng cổ phiếu mà bà Hà Thị Thanh Châu đăng ký bán bằng lượng cổ phiếu trong đợt đăng ký bán vừa qua, nhưng không bán hết.

Năm 2022, Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn và hai người con đã giảm sở hữu 4,47% vốn điều lệ

Trong Báo cáo quản trị năm 2022, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT đã giảm sở hữu từ 10,09% về còn 7,68% vốn điều lệ, tương ứng giảm sở hữu 2,41% vốn điều lệ; ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT (con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn) đã giảm sở hữu từ 10,28% về còn 8,85% vốn điều lệ, tương ứng giảm sở hữu 1,43% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT (con gái ông Nguyễn Thiện Tuấn) đã giảm sở hữu từ 3,61% về còn 2,98% vốn điều lệ, tương ứng bán ra 0,63% vốn điều lệ tại DIC Corp.

Nếu thống kê ba cha con ông Nguyễn Thiện Tuấn đã giảm sở hữu khoảng 4,47% vốn điều lệ tại DIC Corp trong năm 2022.

Ở một diễn biến khác, theo thống kê từ ngày 4/11/2022 đến 16/11/2022 dựa trên Công bố thông tin (không tính trường hợp mua vào của con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền), gia đình Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn bị bán giải chấp tới 31.858.450 cổ phiếu DIG, tương ứng 5,22% vốn điều lệ. Trong đó, thời điểm bán giải chấp, cổ phiếu DIG giao dịch vùng từ 16.600 đồng về 10.800 đồng/cổ phiếu.

Tiếp tục kế hoạch chào bán cổ phiếu sau khi Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp

Ở một diễn biến khác, ngày 27/12/2022, DIC Corp ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Được biết, trước đó, DIC Corp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Trong đó, tỷ lệ chào bán là 1.000:163,97, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm gần 164 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý I/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Toàn bộ số tiền 1.500 tỷ đồng huy động được sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong đó, 780 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; 250 tỷ đồng chi phí xây lắp; 220 tỷ đồng lãi trái phiếu; 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất; và còn lại 50 tỷ đồng là chi phí tư vấn.

Theo tìm hiểu, dự án Khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331,998 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Tính tới ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 12/10/2022, Công ty đã đền bù giải phóng được 156,15 ha/331 ha với tổng kinh phí 1.324,5 tỷ đồng và dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11 ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

Lỗ hoạt động cốt lõi 24,22 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022

Trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 390,86 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,72 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,3% về còn 28,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 286,2 tỷ đồng về 109,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 3,1%, tương ứng giảm 0,72 tỷ đồng về 22,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 55,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33%, tương ứng giảm 38,53 tỷ đồng về 78,21 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,7%, tương ứng giảm 783,14 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ 24,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 229,27 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp không đủ trả chi phí lãi vay, bán hàng & quản lý doanh nghiệp, đồng thời hụt lợi nhuận khác là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận lao dốc giảm 99,7% về 2,72 tỷ đồng.

DIC Corp thuyết minh trong quý IV, lợi nhuận khác giảm chủ yếu do không còn chênh lệch do đánh giá tồn kho so với cùng kỳ 861,97 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý III/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 423,57 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 0,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,27 tỷ đồng, tức giảm 43,24 tỷ đồng. Được biết, quý lỗ gần nhất của DIC Corp là quý I/2017 với giá trị lỗ 15,46 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.908,73 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144,39 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 196,99 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 10,4% kế hoạch lợi nhuận năm, cách rất xa kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban lãnh đạo.

Tiếp tục mô hình thâm hụt vốn 4 năm liên tiếp với giá trị âm kỷ lục 2.531,3 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, dòng tiền tiếp tục âm năm thứ 4 liên tiếp. Cụ thể, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 2.531,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 801,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.950,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận 1.173,9 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Được biết, từ khi niêm yết (năm 2009) tới nay, chưa năm nào DIC Corp báo cáo dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 2.531,3 tỷ đồng. Trong đó, 3 năm gần đây, Công ty liên tục duy trì mô hình thâm hụt dòng tiền, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019, ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020, ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng và năm 2021, ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.

Như vậy, DIC Corp đã trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kéo dài, Công ty phải tăng vay nợ và sử dụng quỹ tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/2, cổ phiếu DIG tăng 950 đồng lên 15.150 đồng/cổ phiếu.

Bạn đang đọc bài viết "DIC Corp (DIG): Em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn quyết tâm bán hết lượng cổ phiếu đăng ký" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).