Hàng chục căn hộ tại Shophouse Diamond Park Lạng Sơn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

30/09/2022 16:46

37 căn hộ khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park - Lạng Sơn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở do chưa thống nhất nội dung liên quan đến công tác kiểm tra nghiệm thu công trình Khu nhà ở thấp tầng.

Sở TN&MT Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP. Lạng Sơn và UBND xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu đô thị Thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (lần 2).

Theo kết quả kiểm tra tại Thông báo số 216-TB/STMNT ngày 21/9/2022 của Sở TN&MT Lạng Sơn, tại cuộc kiểm tra tháng 6/2022 cho thấy, thành phần hồ sơ của Công ty còn thiếu gồm: “Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng" quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NÐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

diamond-park-1664526790.jpg Khu đô thị Thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park - Lạng Sơn. (ảnh internet)

 

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 6/9/2022, Công ty và Sở Xây dựng Lạng Sơn đã cung cấp 2 văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cụ thể: Tại Văn bản số 619/GĐ-GĐ1 ngày 19/7/2022 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng gửi Công ty có nêu: “…Dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park trong đó hạng mục công trình cao tầng hỗn hợp có chiều cao tối đa 27 tầng là công trình cấp I và hạng mục giao thông nội bộ của dự án là công trình đường trong đô thị, cấp III và các công trình thấp tầng Shophouse gồm các Nhà liền kề cao từ 4-7 tầng.

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 06/2021/NÐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, các hạng mục công trình cao tầng hỗn hợp và hạng mục giao thông nội bộ của Dự án thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu (hiện tại hạng mục giao thông nội bộ của dự án đã hoàn thành thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Cục Giám định đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa vào sử dụng tại thông báo số 51/GÐ-GÐI/HT ngày 16/5/2022);

Các công trình thấp tầng Shophouse không thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào sử dụng theo quy định.”

Còn tại Công văn số 1377/SXD-QLXD ngày 1/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn thì lại nêu: “Căn cứ quy định về phân loại và phân cấp công trình xây dựng theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nguyên tắc xác định cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, công trình xây dựng của dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại Phụ lục X, kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu (thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Do đó công trình Khu nhà ở thấp tầng, gồm các công trình nhà ở Shophouse thương mại xây dựng theo quy hoạch được duyệt (là 1 trong các công trình, hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park) chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Đề nghị Công ty (chủ đầu tư dự án) phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định."

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, qua xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra, căn cứ quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NÐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với 37 căn hộ khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park, do chưa thống nhất nội dung liên quan đến công tác kiểm tra nghiệm thu công trình Khu nhà ở thấp tầng, gồm các công trình nhà ở - Shophouse thương mại tại văn bản của Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

diamond-park-2-1664526953.jpg Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, 37 căn hộ khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park - Lạng Sơn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng...(ảnh internet).

 

Cũng theo Sở TN&MT Lạng Sơn, Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng-Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 113/HĐXD-QLTK ngày 25/2/2020. Theo hồ sơ thiết kế, các căn hộ xây dựng sân và tường lửng cao khoảng 1,9-2,0m.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng cho thấy, trong tổng số 37 căn hộ có 20 căn hộ lợp mái che, quây thành phòng và xây dựng công trình phụ (nhà vệ sinh hoặc bếp) tại phần sân sau; 2 căn hộ SH2-63 và SH2-64 làm thông nhau và 15 căn hộ chưa cải tạo, sửa chữa.

Khu đất thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park của Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty theo quy định. Hiện trạng trên phần diện tích đất ở liền kề (nhà phố Shophouse), Công ty đã đầu tư xây dựng các căn nhà ở kiên cố, trong đó có 37 căn hộ nêu trên.

Bạn đang đọc bài viết "Hàng chục căn hộ tại Shophouse Diamond Park Lạng Sơn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).